ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใย ให้แก่ชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใย ให้แก่ชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยเจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ส่งต่อความห่วงใย มอบผลิตภัณฑ์ดอยคำ ได้แก่ น้ำดื่มดอยคำ น้ำลิ้นจี่เข้มข้น แยมผลไม้ สารสกัดฟ้าทะลายโจร รวมไปถึงข้าวกล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564

ดอยคำ ใส่ใจสังคม ร่วมบริจาคขวด PET กิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้“ ทำเป็นชุด PPE มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

ดอยคำ ใส่ใจสังคม ร่วมบริจาคขวด PET กิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้“ ทำเป็นชุด PPE มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม "ทิ้ง เพื่อ ให้" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการนำขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่จะทิ้ง มามอบให้จุดรับขวด ณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เพื่อนำไปเข้าร่วม "โครงการแยกขวดช่วยหมอ" ที่บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำไป Upcycling เป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ตลอด 2 เดือน ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่และพนักงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ปัจจุบันได้รับขวดพลาสติก PET จำนวน 41,016 ขวด ผลิตเป็นชุด PPE ได้ จำนวน 2,279 ชุด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่งอน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่งอน

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากในช่วงหน้าร้อนของทุกปี จะเกิดสถานกาณ์ไฟป่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออกตามมา ชุมชนบ้านยางและหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่งอนขึ้น

ทั้งนี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า ไปยังพื้นที่ต่างๆ ของป่า พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มดอยคำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ปัญหาไฟป่า ยังคงเป็นปัญหาระดับประเทศ นำมาสู่ปัญหาวิกฤตหมอกควันในระดับที่รุนแรง รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ สาเหตุหลักเกิดมจากการลักลอบเผาป่า

ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่และพนักงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) นำโดยนายทวีศักดิ์ เลาสหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) และนางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ที่สมัครเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศก์โรงงานหลวงฯ เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนของจิตอาสา ปลูกฝังการเสียสละ ความมีน้ำใจ รักบ้านเกิด และการช่วยเหลือสังคม พร้อมมีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในชุมชนของตนเองแก่ผู้มาเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

สำหรับ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง