“ดอยคำ” ได้รับรางวัล Cheewajit’s Choice สาขา Organization ในงาน ”ชีวจิต Awards 2020”

“ดอยคำ” ได้รับรางวัล Cheewajit’s Choice สาขา Organization ในงาน ”ชีวจิต Awards 2020”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ประเภท Cheewajit’s Choice สาขา Organization จากนิตยสารชีวจิต เนื่องในโอกาสที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงค์ชีวิต และสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของคนในสังคม โดยได้รับเกียรติจากคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ ผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ( มหาชน ) เป็นผู้มอบรางวัล
โอกาสนี้ นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล โดยรางวัลที่ได้รับนี้ มาจากการโหวตบนเว็บไซต์ www.goodlifeupdate.com และแฟนเพจนิตยสารชีวจิต ณ Nai Lert Park Heritage Home The Glass House

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020 และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยความปิติยินดี สำหรับในปี พ.ศ. 2563 นี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

“ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ” ได้รับประกาศนียบัตรว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

“ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ” ได้รับประกาศนียบัตรว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท  ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรว่า เป็นองค์กรที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ลดโซเดียม) ในผลิตภัณฑ์ ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ (ลดโซเดียมลง 70% จากสูตรปกติ) จากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ภายในงาน แถลงข่าวการขับเคลื่อน “ลดเค็มทำได้” ในประเทศไทย
โอกาสนี้ นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) และนายวัทธิกร ปลูกผล เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมรับประกาศนียบัตร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำหรับ “ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ (Tomato Ketchup Low Sodium)” เป็นผลิตภัณฑ์จากผลมะเขือเทศบนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงแถบอีสานตอนบนของไทย โดยเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศคุณภาพดี ที่ระดับความสุก 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้มะเขือเทศที่มีระดับโซเดียมต่ำตามธรรมชาติ
โดยทั่วไปนั้นการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะโซเดียมเป็นสาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย หลอดเลือดสมองตีบตัน และไตวาย รวมไปถึงโรคเรื้อรัง  และในปัจจุบัน ปริมาณโซเดียมที่เด็กไทยบริโภค อยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก ทำให้ยาวชนตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจทำให้มีภาวะความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เป็นโรคไตได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ลดปริมาณโซเดียมลงจากเดิม คือ ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ และน้ำมะเขือเทศ 99% สูตรโซเดียมต่ำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพและกลุ่มคนรักสุขภาพ บริโภคผลิตภัณฑ์ดอยคำได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณโซเดียมที่ได้รับจะมากเกินไป

“บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สกัดเย็น ดอยคำ” ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563

“บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สกัดเย็น ดอยคำ” ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563