ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9-พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9-พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ได้สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย

สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในพื้นที่ตำบลแม่งอน เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ผูกข้อไม้ข้อมือและรับพรจากตัวแทนผู้อาวุโสในชุมชนบ้านป่าห้า เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบของที่ระลึก ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร : นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบของที่ระลึก ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ 2 เม.ย. 2567

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ 2 เม.ย. 2567

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงงานหลวงอารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ อีกด้วย

สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับ ชุมชนบ้านยาง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 9 รูป ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ พร้อมทำพัฒนาลำห้วยน้ำแม่งอนข้างโรงงานหลวงฯ
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยพระราชทานป่าซาง คณะครูจากโรงเรียนป่าซางดารุณานุสาสน์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านป่าห้า ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด สถานีอนามัยพระราชทาน และศาลประจำหมู่บ้าน
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นางพีรดา เสาร์แก้ว ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชาวบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 60 ปี

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 60 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบหมายให้ นายจิรายุ วิวัฒน์วรวานิช ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรภายนอก เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "หนังสือพิมพ์เดลินิวส์" ครบรอบปีที่ 60 ณ สำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นผู้รับมอบ

ดอยคำ คว้ารางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสาร BrandAge ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

ดอยคำ คว้ารางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสาร BrandAge ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวอัญกรณ์ มีนะกรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้ารับรางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand” โดย “ดอยคำ” ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที 7 ด้วยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ในหมวด “อาหารและเครื่องดื่ม” กลุ่ม “น้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม” โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สำหรับการมอบรางวัล 2024 Thailand’s Most Admired Brand จัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge นิตยสารการตลาดชั้นนำของประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากการสำรวจและวิจัย 2024 Thailand’s Most Admired Brand and Why We Buy ??? เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ที่ดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 25 ปี

สามารถรับชมบรรยากาศการรับรางวัลได้ทาง https://fb.watch/r4Wi4utqlw/

ดอยคำ…ร่วมงาน “THAILAND LUCKY LANDING” และ “สุขทันที..ที่เที่ยวไทย สุขไปกันใหญ่ที่บิ๊กซี”

ดอยคำ…ร่วมงาน “THAILAND LUCKY LANDING” และ “สุขทันที..ที่เที่ยวไทย สุขไปกันใหญ่ที่บิ๊กซี”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และฅนดอยคำ ร่วมงาน 2 แคมเปญใหญ่ “THAILAND LUCKY LANDING” และ “สุขทันที..ที่เที่ยวไทย สุขไปกันใหญ่ที่บิ๊กซี” จัดขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวเมืองรองบนเส้นทางสายศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน 15 จังหวัด ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

โดยภายในงานมี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ “เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย และพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น สนับสนุนและกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยงที่มีคุณค่าและมีความหมาย ให้กับนักท่องเที่ยวจากการแลกรับสิทธิประโยชน์ระหว่างการเดินทาง”

นอกจากนี้ ดอยคำ นำผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายพร้อมจัดโปรโมชันราคาพิเศษเอาใจ นักท่องเที่ยว อาทิ ICEPOP ผลไม้อบแห้ง น้ำผึ้ง ๑๐๐% และน้ำผลไม้หลากหลายรายการ ฯลฯ พร้อมแจก “บิ๊กพอยต์” ลุ้นโปรโมชันสุดคุ้มตลอดทริป ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ดอยคำ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ส่งสุข ส่งรัก” ส่งมอบ “กล่องรักสัมผัสได้” จากแคมเปญ “reBOX” Ep.4

ดอยคำ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ส่งสุข ส่งรัก” ส่งมอบ “กล่องรักสัมผัสได้” จากแคมเปญ “reBOX” Ep.4

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ฐานเศรษฐกิจ” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 44

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ฐานเศรษฐกิจ” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 44

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบหมายให้ นายจิรายุ วิวัฒน์วรวานิช ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรภายนอก เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด” สื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ฉลองก้าวสู่ปีที่ 44 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานยังมีการจัด EXCLUSIVE DINNER TALK ที่มีแขกรับเชิญพิเศษร่วมปาฐกถาในหัวข้อ “THAILAND NEW ERA ก้าวใหม่ประเทศไทย” โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะมานำเสนอยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ฐานเศรษฐกิจ ถือเป็นสื่อกระแสหลักที่มีการนำเสนอข่าวในมิติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยล่าสุดมีการก่อตั้ง Climate Center สำหรับเป็นสำนักข่าวภายใต้หลักคิดการเป็นศูนย์กลางข่าวสารเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero สร้างความรู้ความเข้าใจต่อวิกฤตโลกร้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก ตลอดจนสร้างความตระหนักต่อประชาชนในการรับมือ และร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ดอยคำ ร่วมงานเสวนา “โครงการตลาดทุนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน” ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ดอยคำ ร่วมงานเสวนา “โครงการตลาดทุนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน” ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การป้องกันการคอร์รัปชันของบริษัท ในภาคเอกชนไทย (CAC) ในงานเสวนา “ตลาดทุนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน” กลุ่มธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการเกษตร บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจัดขึ้นโดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันศุกร์ที่ 15  มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

โดยในช่วงเสวนา มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในการดำเนินการ แนวทางการป้องกัน และนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และได้กล่าวเชิญชวนคู่ค้าที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา และพร้อมเป็นพี่เลี้ยง สำหรับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกฯ ไปด้วยกัน เพื่อลดช่องว่างการทุจริตคอร์รัปชัน ในสังคมต่อไป

“ดอยคำ” ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Upcycling Food Byproduct : A Sustainable Solution for Your Next Meal”

“ดอยคำ” ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Upcycling Food Byproduct : A Sustainable Solution for Your Next Meal”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายภายใต้หัวข้อ “Upcycling Food Byproduct : A Sustainable Solution for Your Next Meal” ในงาน การประชุมวิชาการโภชนาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โภชนาการเพื่อความเสมอภาคและยั่งยืน “Nutrition for Equity and Sustainability” ณ ห้อง GH201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

โดยมีการกล่าวถึงปัญหาการเกิดขยะอาหาร ที่ส่งผลทางเศรษฐกิจ และเป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไข ทำให้เกิดแนวคิดอัพไซเคิล หรือ อัพไซคลิ่งอาหารเหลือทิ้ง ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและผู้บริโภคทั่วโลก โดยคำว่า Upcycle มาจากคำว่า Upgrade + Recycle คือ การนำเอาวัตถุดิบหรือาหารที่เหลือทิ้ง (waste) จากกระบวนการผลิตมาทำให้เกิดประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่า ด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดอยคำ คว้ารางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566

ดอยคำ คว้ารางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และฅนดอยคำ เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (THAILAND QUALITY CLASS : TQC 2023)” จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (THAILAND QUALITY CLASS : TQC 2023) นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งความภาคภูมิใจที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของฅนดอยคำ สะท้อนความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ทำให้ได้รับรางวัลมาภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี

สามารถรับชมบรรยากาศงานรับรางวัล TQA ย้อนหลังได้ที่ : https://bit.ly/4a3NRl6