“ดอยคำ” ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ผู้ประทานรูปแบบเครื่องหมายการค้า ดอยคำ

“ดอยคำ” ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ผู้ประทานรูปแบบเครื่องหมายการค้า ดอยคำ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ซึ่งสิ้นชีพิตักษัย เนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สิริชันษา 100 ปีเศษ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดและช่วยพระราชกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งชันษา 96 ปี เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ทำให้ชาวไทยภูเขามีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ในการทรงงาน หม่อมเจ้าภีศเดช เสด็จไปทรงสำรวจพื้นที่ด้วยพระองค์เองอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย ทรงบุกป่าฝ่าดอยไปตามหมู่บ้านอันห่างไกล กระทั่งทรงคุ้นเคยกับชาวเขาเผ่าต่างๆ และทรงทุ่มเททำงานให้แก่โครงการหลวงมาอย่างยาวนาน จึงกล่าวได้ว่า หม่อมเจ้าภีศเดชทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาโครงการหลวงจนประสบความสำเร็จ

ดอยคำ ได้รับพระกรุณาจากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในการ ประทานรูปแบบเครื่องหมายการค้า ดอยคำ เมื่อปี พ.ศ. 2521 นับเป็นตราเครื่องหมายแรกของบริษัทฯ

ดอยคำ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง มา ณ โอกาสนี้

08.08.2565 ครบรอบก่อตั้ง 28 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

08.08.2565 ครบรอบก่อตั้ง 28 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 และบริษัทในพระปรมาภิไธย ของรัชกาลที่ 10 ได้เดินทางมาถึงวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบ 28 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
โอกาสนี้ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมใจร่วมพิธี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ องค์พระผู้ทรงก่อตั้ง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ณ ดอยคำ สำนักงานใหญ่
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมทำพิธีเจริญพุทธมนต์ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทั้ง ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิที่โรงงานหลวงฯ และโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานหลวงฯ อีกทั้งได้ร่วมกันเป่าเค้กอวยพร เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ อีกทั้งผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าจาก รพ.สต.พระราชทานป่าซาง ร่วมทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน พร้อมทั้งถวายอาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำโรงงานหลวงฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานหลวงฯ นอกจากนี้ได้มีกิจกรรม “ความรู้สึกที่มีต่อ ดอยคำ” ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ทุกคนเขียนความรู้สึกที่มีต่อบริษัทฯ และอยากจะบอกอะไรกับดอยคำ
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานหลวงฯ พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดรอบโรงงาน กิจกรรมสันทนาการ เติมเต็มความสุขให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน กิจกรรมประกวดภาพถ่ายที่ประทับใจในโรงงานหลวงฯ และกิจกรรมจุดเทียนเป่าเค้กอวยพร เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ

“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เสด็จฯ เยี่ยมบูธดอยคำในงาน “โครงการหลวง 53”

“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เสด็จฯ เยี่ยมบูธดอยคำในงาน “โครงการหลวง 53”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 53” ภายใต้แนวความคิด “The Infinite Blooms” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ลานบีคอน 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ยังบูธดอยคำ โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

สำหรับ บูธของดอยคำ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์พิเศษ ได้แก่ “มอญเบอร์รี” ซึ่งเป็นสินค้า ลิมิเต็ด อิดิชัน เป็นแยมสตรอว์เบอร์รีผสมกลีบกุหลาบมอญ หนึ่งในดอกไม้ทรงโปรดใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 90 พรรษา รวมถึง “น้ำแกงส้มและน้ำต้มยำเข้มข้น” “ซอสสปาเก็ตตี” “พิซซ่าสเปรด” และมีผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจำหน่ายอีกหลายรายการ

นอกจากนี้ ภายในงานได้รวมผลิตภัณฑ์อีกมากมายจากโครงการส่วนพระองค์อื่นๆ อาทิ มูลนิธิโครงการหลวง สวนจิตรลดา ดอยตุง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร้านภูฟ้า มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถร่วมชมและช้อปงาน “โครงการหลวง 53” ได้ในระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์