มาตรฐานและรางวัล

มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดจากองค์กรระหว่างประเทศ ด้านการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization) โดยมีการจัดการระบบต่างๆ ดังนี้

ISO 9001

ISO 14001

HACCP

GMP

FSSC 22000

A.C.T.

Carbon Reduction Label

HALAL

รายงานผลการดำเนินงาน CSR-DIW ปี ๒๕๖๑

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย