ประกาศนียบัตรนำเสนอผลงานและกิจกรรมเข้าร่วม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo)