บริษัทที่ให้การสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โดย บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ปี ๒๕๕๗

บริษัทที่ให้การสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
โดย บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ปี ๒๕๕๗