รางวัลเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ยอดเยี่ยม

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ยอดเยี่ยม