โล่ห์ Finalist เข้าชิงรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Beverage ในงาน Thailand Zocial Award 2022

โล่ห์ Finalist เข้าชิงรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Beverage ในงาน Thailand Zocial Award 2022