Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท

ช้อปคุ้มต้อนรับปีใหม่ที่ดอยคำ กับโครงการ Easy E-Receipt  ยิ่งช้อป ยิ่งได้คืน!!
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด)
♦ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา
♦ ช้อปสะดวก รอของง่ายๆ ที่บ้าน ให้เราเป็นผู้ช่วยคุณ ใช้บริการ Chat & shop หรือ บริการ Call & Shop  สาขาใกล้บ้านคุณได้แล้ววันนี้คลิกเลย >> https://bit.ly/3Oh5jrS

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้ามาเยี่ยมชมกิจการ ”ดอยคำ”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้ามาเยี่ยมชมกิจการ ”ดอยคำ”

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายสังคมและการพัฒนาพร้อมด้วยฅนดอยคำ ให้การต้อนรับ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการเยี่ยมชมกิจการ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาในการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ลำดับที่ 1 ตาม พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เพื่อสังคม 2 ข้อ ได้แก่ การช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนากลุ่มชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ และการรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ตามหมวดที่ 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม มาตรา 12 กำหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมต้องรายงานผลลัพธ์ด้านสังคมจากการดำเนินงานเพื่อสังคมยื่นต่อ สวส. ประจำทุกปีเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นภาษีเงินได้ และนำไปพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสัคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ดอยคำ จับมือ ชุมชน จัดกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

ดอยคำ จับมือ ชุมชน จัดกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับชุมชนซอยสมประสงค์ 5 จัดกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1" ณ ลานกีฬาชุมชนซอยสมประสงค์ 5 โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน นั้นคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยมีคณะผู้บริหาร และฅนดอยคำ ร่วมลงแข่งขัน ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานภาคีในพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ อาทิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย และกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน สังคม อย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร “รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล”

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร “รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล”

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร เข้ารับรางวัล เชิดชูเกียรติ จาก นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยมี นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมด้วยฅนดอยคำ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ (ปีที่ 6) และรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งเป็นการตอกย้ำคุณภาพของสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับแรงงาน ในสถานประกอบการ ตลอดจนสร้างความตระหนักในเรื่องของการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ดอยคำ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร อย.

ดอยคำ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร อย.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (TBA) เข้าแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ในฐานะสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (TBA) ภายในงาน “การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร อย.” ณ สนามฟุตบอลภายในบริเวณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานขององค์กรที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ภายใต้พันธมิตรทางการค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ดอยคำ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2023 สะท้อนองค์กรธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม

ดอยคำ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2023 สะท้อนองค์กรธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ในงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” จาก แนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

โดยในปี 2567 นี้ “ดอยคำ” ได้รับการพิจารณาต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ การปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานมีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การรวมพลังในการต่อต้านคอร์รัปชันและความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน” โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และประธานกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานเสวนาครั้งนี้ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

5 ธันวาคม 2566 “ดอยคำ” ทำกิจกรรมความดี น้อมรำลึก ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม 2566 “ดอยคำ” ทำกิจกรรมความดี น้อมรำลึก ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ดอยคำ ร่วมสัมมนาประจำปี TBCSD Annual Event 2023 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี TBCSD

ดอยคำ ร่วมสัมมนาประจำปี TBCSD Annual Event 2023 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี TBCSD

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 ในฐานะองค์กรสมาชิก TBCSD : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสังคมและการพัฒนา พร้อมด้วยฅนดอยคำ เข้าร่วมงานสัมมนา  (TBCSD Annual Event 2023) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี TBCSD บนเส้นทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนของเครือข่ายภาคธุรกิจไทย ที่จัดขึ้นโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for  Sustainable Development : TBCSD) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A, B และ C โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา  ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายในการยกระดับมาตรฐานองค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่องค์กร ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” โดย พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน โดยองค์กรพันธมิตรและองค์กรสมาชิก TBCSD การนำเสนอกลยุทธ์สำคัญในการมุ่ง ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน จากผู้บริหารระดับสูงของสมาชิก TBCSD จำนวน 3 องค์กร ได้แก่  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด (มหาชน) พร้อมการนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงาน TBCSD ปี 2567

“ดอยคำ” ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)”

“ดอยคำ” ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)”

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจลีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธอการบดี ฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และคณะอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

โดยการจับมือกันครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ศึกษา ทดลอง คิดค้น วิเคราะห์ และพัฒนาวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ตลอดจนเสริมสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมพัฒนาบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการนำไปสู่การพัฒนาการเกษตร เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ดอยคำ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ดอยคำ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมใจกันฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎีและการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสารารณภัย สถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 กรุงเทพมหานคร มาให้คำแนะนำ วิธีการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้ “ดอยคำ” ได้จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองอพยพนีไฟ อันเป็นไปตามกฎกระทรวง ในเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555