“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ฐานเศรษฐกิจ” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 44

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ฐานเศรษฐกิจ” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 44

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบหมายให้ นายจิรายุ วิวัฒน์วรวานิช ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรภายนอก เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด” สื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ฉลองก้าวสู่ปีที่ 44 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานยังมีการจัด EXCLUSIVE DINNER TALK ที่มีแขกรับเชิญพิเศษร่วมปาฐกถาในหัวข้อ “THAILAND NEW ERA ก้าวใหม่ประเทศไทย” โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะมานำเสนอยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ฐานเศรษฐกิจ ถือเป็นสื่อกระแสหลักที่มีการนำเสนอข่าวในมิติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยล่าสุดมีการก่อตั้ง Climate Center สำหรับเป็นสำนักข่าวภายใต้หลักคิดการเป็นศูนย์กลางข่าวสารเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero สร้างความรู้ความเข้าใจต่อวิกฤตโลกร้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก ตลอดจนสร้างความตระหนักต่อประชาชนในการรับมือ และร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ