ดอยคำ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ส่งสุข ส่งรัก” ส่งมอบ “กล่องรักสัมผัสได้” จากแคมเปญ “reBOX” Ep.4

ดอยคำ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ส่งสุข ส่งรัก” ส่งมอบ “กล่องรักสัมผัสได้” จากแคมเปญ “reBOX” Ep.4

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายณพล หมื่นเกี๋ยง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ส่งสุข ส่งรัก” ส่งมอบ “กล่องรักสัมผัสได้” จากแคมเปญ “reBOX” Ep.4 ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้มอบใบประกาศ ณ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร ปณท (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

โดยภายในงาน มีการเสวนาใน ESG Talk สู่เป้าหมายการสร้างองค์กร ชุมชน และสังคมที่ยั่งยืน เพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีขึ้นให้กับคนรุ่นต่อไป พร้อมเผยแนวทางการลงทุน และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนผ่านแนวคิด ESG+E ที่จะดำเนินงานใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment : E) ด้านสังคม (Social : S) ด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance : G) และด้านเศรษฐกิจ (Economy : E)

ทั้งนี้ ดอยคำ ร่วมส่งมอบกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ไปรษณีย์ไทย ในแคมเปญ “reBOX” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็น “กล่องรักที่สัมผัสได้” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบต่อให้หน่วยงานคนพิการทั้ง 4 แห่ง คือ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ยิ้มสู้) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย และสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สำหรับส่งเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับการดำรงชีพ เปิดโอกาสให้ได้มีการสร้างอาชีพและพัฒนาฝีมือในด้านต่าง ๆ