ดอยคำ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ 2 เม.ย. 2567

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ 2 เม.ย. 2567

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงงานหลวงอารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ อีกด้วย

  • สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับ ชุมชนบ้านยาง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ และสามเณร จำนวน 9 รูป ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ พร้อมทำพัฒนาลำห้วยน้ำแม่งอนข้างโรงงานหลวงฯ
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยพระราชทานป่าซาง คณะครูจากโรงเรียนป่าซางดารุณานุสาสน์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านป่าห้า ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด สถานีอนามัยพระราชทาน และศาลประจำหมู่บ้าน
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นางพีรดา เสาร์แก้ว ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับ ชาวบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร