โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ดำเนินมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ดำเนินมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย ULV (Ultra Low Value) ที่ได้มาตรฐานในการพ่นฆ่าเชื้อ ขนาดเม็ดน้ำยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานการลอยตัวของน้ำยาฆ่าเชื้อในอากาศ พร้อมใช้น้ำยาที่มีคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Grade) ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและการบริการของดอยคำ ให้มีความสะอาดและปลอดภัยสูงสุดอยู่เสมอ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างใกล้ชิด และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และพยายามควบคุม ป้องกัน อย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธดอยคำ ในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธดอยคำ ในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชนำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด 25 ปี แห่งการ “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ทรงเยี่ยมร้านดอยคำ โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โดยบูธ “ดอยคำ” ได้นำสินค้าจัดโปรโมชันพิเศษ อาทิ ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำผลไม้สกัดเย็น ผลไม้อบแห้ง ชุดของขวัญปีใหม่ เป็นต้น ร่วมชม ชิม ช้อป แชร์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 - 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

“ดอยคำ” ร่วมงานแถลงข่าวงาน “หนาวนี้… มาแอ่วเหนือ มาแอ่ว งานโครงการหลวง 2563”

“ดอยคำ” ร่วมงานแถลงข่าวงาน “หนาวนี้… มาแอ่วเหนือ มาแอ่ว งานโครงการหลวง 2563”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและการตลาด พร้อมด้วยพนักงานดอยคำ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการหลวง 2563 ภายใต้แนวคิด “หนาวนี้… มาแอ่วเหนือ มาแอ่วงานโครงการหลวง 2563” โดยมีนายจรัลธดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมทั้งมีการจัดแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยคำ อาทิ น้ำผลไม้สกัดเย็น 8 รสชาติ น้ำผลไม้สกัดเย็นซูปเปอร์ชอต 3 รสชาติ นมปรุงแต่งอัดเม็ด 3 รสชาติ ชุดน้ำผึ้งดอยคำ และชุดของขวัญปีใหม่ดอยคำ 2564 เป็นต้น ภายในงาน “หนาวนี้… มาแอ่วเหนือ มาแอ่ว งานโครงการหลวง 2563” พบกับสินค้าคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” เลือกชม เลือกชิม และเลือกซื้อสินค้า ในราคาพิเศษ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ภายในบริเวณโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานโรงงานหลวงฯ คณะทำงาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า “การพัฒนาสายพันธุ์และการปลูกสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถควบคุมผลผลิตสตรอว์เบอร์รีให้มีคุณภาพดี ลดการใช้สารเคมีในระบบการผลิต ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งเพิ่มปริมาณผลผลิตสตรอว์เบอร์รี รวมถึงยังสามารถผลิตต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคเพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ ปลูกในฤดูกาลถัดไป และเป็นต้นแบบของแหล่งการเรียนรู้การผลิตสตรอว์เบอร์รีแบบ Smart Farmer อีกด้วย

ดอยคำ ร่วม Go Green มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เปลี่ยนมาใช้หัวกระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลของกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีดอยคำ

ดอยคำ ร่วม Go Green มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เปลี่ยนมาใช้หัวกระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลของกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีดอยคำ

“ดอยคำ” ได้รับรางวัล Cheewajit’s Choice สาขา Organization ในงาน ”ชีวจิต Awards 2020”

“ดอยคำ” ได้รับรางวัล Cheewajit’s Choice สาขา Organization ในงาน ”ชีวจิต Awards 2020”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ประเภท Cheewajit’s Choice สาขา Organization จากนิตยสารชีวจิต เนื่องในโอกาสที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงค์ชีวิต และสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของคนในสังคม โดยได้รับเกียรติจากคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ ผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ( มหาชน ) เป็นผู้มอบรางวัล
โอกาสนี้ นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล โดยรางวัลที่ได้รับนี้ มาจากการโหวตบนเว็บไซต์ www.goodlifeupdate.com และแฟนเพจนิตยสารชีวจิต ณ Nai Lert Park Heritage Home The Glass House

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020 และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยความปิติยินดี สำหรับในปี พ.ศ. 2563 นี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

“ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ” ได้รับประกาศนียบัตรว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

“ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ” ได้รับประกาศนียบัตรว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท  ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรว่า เป็นองค์กรที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ลดโซเดียม) ในผลิตภัณฑ์ ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ (ลดโซเดียมลง 70% จากสูตรปกติ) จากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ภายในงาน แถลงข่าวการขับเคลื่อน “ลดเค็มทำได้” ในประเทศไทย
โอกาสนี้ นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) และนายวัทธิกร ปลูกผล เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมรับประกาศนียบัตร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำหรับ “ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ (Tomato Ketchup Low Sodium)” เป็นผลิตภัณฑ์จากผลมะเขือเทศบนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงแถบอีสานตอนบนของไทย โดยเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศคุณภาพดี ที่ระดับความสุก 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้มะเขือเทศที่มีระดับโซเดียมต่ำตามธรรมชาติ
โดยทั่วไปนั้นการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะโซเดียมเป็นสาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย หลอดเลือดสมองตีบตัน และไตวาย รวมไปถึงโรคเรื้อรัง  และในปัจจุบัน ปริมาณโซเดียมที่เด็กไทยบริโภค อยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก ทำให้ยาวชนตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจทำให้มีภาวะความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เป็นโรคไตได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ลดปริมาณโซเดียมลงจากเดิม คือ ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ และน้ำมะเขือเทศ 99% สูตรโซเดียมต่ำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพและกลุ่มคนรักสุขภาพ บริโภคผลิตภัณฑ์ดอยคำได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณโซเดียมที่ได้รับจะมากเกินไป