“ดอยคำ” ลุยน้ำท่วม มอบน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพให้ผู้ประสบภัยเขตดอนเมือง ร่วม 300 ครัวเรือน

“ดอยคำ” ลุยน้ำท่วม มอบน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพให้ผู้ประสบภัยเขตดอนเมือง ร่วม 300 ครัวเรือน

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน จากผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้หลายครอบครัวในพื้นที่เขตดอนเมือง ยังต้องประสบกับปัญหาน้ำที่ยังท่วมเข้ามาในที่พักอาศัย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรอาสาสมัครเส้นด้าย รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดถุงยังชีพ ลุยน้ำท่วมไปส่งมอบให้กับประชาชนในเขตดอนเมือง พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจ

สำหรับชุมชนที่เดินทางเข้าไปมอบของ ได้แก่ ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา  ชุมชนทำนบร่วมใจ  ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์  ชุมชนสะพานปูน  ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย  ชุมชนประเสริฐเปรมประชา  และชุมชนประชากร 4 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และป่วยติดเตียง ทั้งนี้ ดอยคำได้ร่วมมอบน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ให้แก่ประชาชนจำนวน 300 ครัวเรือน ซึ่งมีประชากรอาศัยกว่า 1,000 คน

“ดอยคำ” ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปด้วยกัน