ดอยคำ ร่วมลงนามถวายความอาลัยควีนเอลิซาเบธที่ 2

ดอยคำ ร่วมลงนามถวายความอาลัยควีนเอลิซาเบธที่ 2
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร (HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II) โดยมี ฯพณฯ มาร์ก กุดดิง (Mr. Mark Gooding) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย