“ดอยคำ” รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

“ดอยคำ” รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกิยรติและประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน ในโครงการ “PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”  ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ตอบสนองนโยบายเศรฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และสอดรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หรือ TIPMSE (ทิป-เอ็ม-เซ่) โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้รวบรวม และโรงงานรีไซเคิล ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ รวม 72 องค์กร

โครงการ “PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” ได้นำหลักการ EPR  (Extended Producer Responsibility) มาใช้เพื่อจัดการบรรจุภัณฑ์หลังจากบริโภคแล้วให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อยกระดับคุณภาพให้กับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลในโรงงานให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลายเป็นขยะหรือหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม

“ดอยคำ” พร้อมร่วมขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน