ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใย ให้แก่ชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใย ให้แก่ชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยเจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ส่งต่อความห่วงใย มอบผลิตภัณฑ์ดอยคำ ได้แก่ น้ำดื่มดอยคำ น้ำลิ้นจี่เข้มข้น แยมผลไม้ สารสกัดฟ้าทะลายโจร รวมไปถึงข้าวกล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์พักคอยหมู่บ้านห้วยห้อม
วัดทุ่งจำลอง
พนักงานดอยคำ
รพ.สต. บ้านยาง
โรงพยาบาลสนามบ้านปางควาย
โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลสนามบ้านยาง
ศูนย์พักคอยหมู่บ้านหนองขวาง
บริษัท เชียงรายฟู้ด จำกัด
โรงพยาบาลสนามฝาง (ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ)