ดอยคำ ใส่ใจสังคม ร่วมบริจาคขวด PET กิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้“ ทำเป็นชุด PPE มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

ดอยคำ ใส่ใจสังคม ร่วมบริจาคขวด PET กิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้“ ทำเป็นชุด PPE มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการนำขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่จะทิ้ง มามอบให้จุดรับขวด ณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เพื่อนำไปเข้าร่วม “โครงการแยกขวดช่วยหมอ” ที่บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำไป Upcycling เป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ตลอด 2 เดือน ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่และพนักงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ปัจจุบันได้รับขวดพลาสติก PET จำนวน 41,016 ขวด ผลิตเป็นชุด PPE ได้ จำนวน 2,279 ชุด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564)