ดอยคำ ร่วมกับ GC จัดกิจกรรม “ทิ้ง ให้ ดี” ภายใต้โครงการดอยคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่ชุมชน ประจำปี 2566

ดอยคำ ร่วมกับ GC จัดกิจกรรม “ทิ้ง ให้ ดี” ภายใต้โครงการดอยคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่ชุมชน ประจำปี 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสังคมและการพัฒนา พร้อมด้วยฅนดอยคำ ­จัดกิจกรรม “ทิ้ง ให้ ดี” ภายใต้ โครงการดอยคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับ คุณศศชล ชำนาญเวช Circular Economy Officer พร้อมทีมงาน YOU เทิร์น PLATFORM by GC ภายในงานมีการจัดอบรมให้ความรู้ชนิดของพลาสติกแต่ละประเภท วิธีการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และการนำขวดพลาสติก PET เข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ให้กับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน ณ ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ดอยคำ ได้มอบถังสำหรับคัดแยกขวดพลาสติก PET ที่ได้รับการสนับสนุนจาก YOU เทิร์น PLATFORM by GC ให้ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 เพื่อให้เป็นจุดรวบรวม (Drop Point) ขวดพลาสติก PET อีกด้วย

บริษัทฯ มุ่งหวังขยายพื้นที่ภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดแยกขยะ เป็นชุมชนต้นแบบ “วิถีชุมชนสีเขียว” นำไปสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบภายในชุมชน โดยนำขวดพลาสติก PET ที่รวบรวมได้ จำหน่ายเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) ที่ถูกต้อง เกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

“วิถีดอยคำ วิถีสีเขียว” ส่งต่อ “วิถีสีเขียว สู่ชุมชน”