ดอยคำ จัดสัมมนา “ร้านครอบครัวดอยคำ” ประจำปี 2566

ดอยคำ จัดสัมมนา “ร้านครอบครัวดอยคำ” ประจำปี 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดสัมมนาผู้ประกอบการร้านดอยคำ ประจำปี 2566 “DOI KHAM FAMILY DAY 2023” ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน พ.ศ.2566

โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และฅนดอยคำ ร้านครอบครัวดอยคำจากทั่วประเทศ เข้าร่วม

โอกาสนี้ ดอยคำ ได้เผยถึงทิศทางธุรกิจ ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ กลยุทธ์ (CRM) และร่วมพูดคุย เสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางธุรกิจระหว่างดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ อย่างเป็นกันเอง

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมขั้นตอนประบวนการผลิต การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ บ่อบำบัดน้ำเสีย และคลังสินค้าโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร อีกทั้งได้เยี่ยมชมร้านครอบครัวดอยคำ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี อีกด้วย