ดอยคำ ให้การต้อนรับคณะ IMET MAX รุ่นที่ 6 พร้อมแชร์ประสบการณ์บริหารงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านกรณีศึกษา “ศาสตร์พระราชาในตำราดอยคำ”

ดอยคำ ให้การต้อนรับคณะ IMET MAX รุ่นที่ 6 พร้อมแชร์ประสบการณ์บริหารงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านกรณีศึกษา “ศาสตร์พระราชาในตำราดอยคำ”

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 และฅนดอยคำ ให้การต้อนรับคณะ IMET MAX : Mentoring Program รุ่นที่ 6 จากมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) โดยเป็นคณะผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศต่างๆ จำนวน 66 คน อาทิ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร พร้อมรับฟังการบรรยาย ประวัติ จุดกำเนิดดอยคำ ที่น้อมนำหลักการทรงงาน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ได้พาคณะ IMET MAX รุ่นที่ 6 เยี่ยมชมสายการผลิตผลไม้อบแห้ง การสาธิตต่อยอดมะเขือเทศในโรงเรือน ระบบบำบัดน้ำเสีย และบรรยากาศภายในโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร พร้อม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ดอยคำ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมสาธิตวิธีการทำ อาทิ ผ้าย้อมคราม ผ้าไหมพื้นเมือง เทียนหอม กระเป๋างานหัตกรรม