ดอยคำ ร่วมเสวนา ภายในงาน PROPAK ASIA 2024

ดอยคำ ร่วมเสวนา ภายในงาน PROPAK ASIA 2024

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาช่วงเช้า ในหัวข้อ “The Future of Beverage Sustainability : The Importance of Supply Chain Collaboration” และช่วงบ่ายในหัวข้อ “Outlook of The Future Snack” โดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ไอซ์ป๊อป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทานเล่น มาเป็นกรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปรับตัวตามกระแสของผู้บริโภคในปัจจุบัน ภายในงาน ProPak Asia 2024 งานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ อันดับ 1” ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีฅนดอยคำเข้าร่วมฟัง รวมไปถึงองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ การเสวนาในครั้งนี้

ดอยคำ ในฐานะสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้ยกทัพผลิตภัณฑ์ อาทิ Ice Pop, Tomato Beauty ฯลฯ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Upcycling ที่ได้จากกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ไปร่วมจัดแสดงภายในบูธอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด นวัตกรรมและการลงทุน (Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation and Investment) และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตบรรจุภัณฑ์ไทย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยา การผลิต และ FMCG โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา