ดอยคำ ร่วมสนับสนุนน้ำเพื่อบริการประชาชน

ดอยคำ ร่วมสนับสนุนน้ำเพื่อบริการประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้าร่วมพิธีส่งมอบน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำ จำนวน ๕๐,๐๐๐ กล่อง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ดอยคำอาสา ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

ดอยคำอาสา ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

วันนี้ (๓๑ ก.ค. ๖๐) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย ดอยคำอาสา โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุก พร้อมนำน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และพื้นที่ต่างๆ

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโล่รางวัลสาขา สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ แก่กลุ่ม ยุวเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ เต่างอยพัฒนศึกษา

“ดอยคำอาสา” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ

“ดอยคำอาสา” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ นำทีม “ดอยคำอาสา” ตั้งจุดบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม”

ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม”

ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม” มอบน้ำดื่มดอยคำเพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบน้ำดื่มดอยคำ

กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่าง โรงงงานหลวงฯ ๓ (เต่างอย) และคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และเพื่อให้คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสกลนคร

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำคณะผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่าย จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย พัฒนาศักยภาพเยาวชนในรูปแบบค่ายศิลปะเยาวชน

ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายเกษม ทิพแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายเกษตรและชุมชน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยนางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และ นายณพล หมื่นเกี๋ยง