“ดอยคำอาสา” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ

“ดอยคำอาสา” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ นำทีม “ดอยคำอาสา” ตั้งจุดบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม”

ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม”

ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม” มอบน้ำดื่มดอยคำเพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบน้ำดื่มดอยคำ

กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่าง โรงงงานหลวงฯ ๓ (เต่างอย) และคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และเพื่อให้คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสกลนคร

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำคณะผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่าย จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย พัฒนาศักยภาพเยาวชนในรูปแบบค่ายศิลปะเยาวชน

ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายเกษม ทิพแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายเกษตรและชุมชน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยนางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และ นายณพล หมื่นเกี๋ยง

ดอยคำอาสา ร่วมกิจกรรม “ขนดินคืนขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

ดอยคำอาสา ร่วมกิจกรรม “ขนดินคืนขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดอยคำอาสา ร่วมกับมูลนิธิบ้านดินไทย จัดกิจกรรม “เติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้” ทำสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้ภาพวาด เพื่อให้เข้าใจง่ายและสนุกในการเรียนรู้ ตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) รวมทั้งปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหาร

ดอยคำ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ดอยคำ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๙ น. ที่ผ่านมา นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสรภัส สุตเธียรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โรงงานหลวงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Food Smart Camp