“แกะ ล้าง เก็บ” ก้าวสู่ปีที่ 7 กับกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย

“แกะ ล้าง เก็บ” ก้าวสู่ปีที่ 7 กับกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่ดำเนินงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “วิถีสีเขียว” (Doi Kham Living Green) และจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) เป็นที่มาของกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ที่นำกล่องยูเอชทีใช้แล้ว กลับสู่กระบวนการอัพไซคลิ่งเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ก่อนนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทดแทนการใช้เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ 100 %

 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า “กล่องยูเอชที เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดีและนาน อีกทั้งยังใช้พลังงานในการผลิตต่ำ เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกล่องยูเอชทีมีการใช้วัสดุต่างชนิดถึง 6 ชั้น การจัดการรีไซเคิลจึงไม่ใช่เรื่องง่าย กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ จึงเป็นกิจกรรมที่เข้ามาช่วยรณรงค์ และหาทางออกให้กับขยะประเภทนี้”

กว่า 7 ปีที่ดอยคำ เล็งเห็นถึงประโยชน์จากกล่องยูเอชทีที่มีส่วนประกอบของวัสดุหลายอย่าง เช่น กระดาษ อะลูมิเนียมฟอยล์ และพลาสติก ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ หากนำไปเผาก็กลายเป็นมลพิษในอากาศ จึงนำกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ที่นำกล่องยูเอชทีทำความสะอาดแล้ว มาแปรรูปอัพไซคลิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พาเลทดอยคำ เก้าอี้อเนกประสงค์ กระถางต้นไม้ และกรวยจราจร

ร่วมสร้างโลกสีเขียวไปกับดอยคำ ด้วยการ แกะ ล้าง เก็บ กล่องยูเอชที และนำมาบริจาค ณ จุดรับบริการต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 4 สถานี ได้แก่ ราชเทวี สยาม อโศก ศาลาแดง ร้านโกลเด้น เพลซ สาขากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (สาขาราบที่ 11) และ สาขาสะพานสูง ร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง และร้านพลังบุญ

พิเศษ กล่องยูเอชที ตราดอยคำ สามารถใช้แลกเป็นส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม ตราดอยคำ ณ ร้านดอยคำทุกสาขา โดย 1 กล่อง มีมูลค่าแทนส่วนลด 1 บาท ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เพื่อแทนคำขอบคุณในการใส่ใจโลกที่น่าอยู่