โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่งอน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่งอน

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากในช่วงหน้าร้อนของทุกปี จะเกิดสถานกาณ์ไฟป่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออกตามมา ชุมชนบ้านยางและหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่งอนขึ้น

ทั้งนี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า ไปยังพื้นที่ต่างๆ ของป่า พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มดอยคำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ปัญหาไฟป่า ยังคงเป็นปัญหาระดับประเทศ นำมาสู่ปัญหาวิกฤตหมอกควันในระดับที่รุนแรง รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ สาเหตุหลักเกิดมจากการลักลอบเผาป่า