ดอยคำ ร่วมโครงการ “บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ” กับสภากาชาดไทย

ดอยคำ ร่วมโครงการ “บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ” กับสภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืช ตราดอยคำ ที่อุดมไปด้วยสารกาบา (GABA) ช่วยรักษาสมดุลในสมอง และเพิ่มโกรทฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพ เพื่อร่วมโครงการ “บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ” อันเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุข และแทนคำขอบคุณแก่ผู้บริจาคโลหิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ