ข่าวประชาสัมพันธ์

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ และ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ...
ร้านดอยคำ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ร้านดอยคำ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ร้านดอยคำ ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่ที่อรรถวิจารณ์ศาลา ใกล้กับประตูสรีสุนทร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ...
ดอยคำ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดอยคำ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๖๑ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการฯ และนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พร้อมด้วย ฅนดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แ ...
ดอยคำ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย  เปิดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายการรับซื้อผลผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย

ดอยคำ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย เปิดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายการรับซื้อผลผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ...
เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ (สายอีสาน) จังหวัดบุรีรัมย์ : ...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย