ข่าวประชาสัมพันธ์

“ดอยคำ” มั่นใจขึ้นแท่นผู้นำตลาดสินค้าสุขภาพ ด้วยกลยุทธ์ PRODUCT EXTENSION

“ดอยคำ” มั่นใจขึ้นแท่นผู้นำตลาดสินค้าสุขภาพ ด้วยกลยุทธ์ PRODUCT EXTENSION

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชวิสัยทัศน์และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของชาวบ้านบนดอยซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกฝิ่น ...
ดอยคำ คว้ารางวัลอาคารสีเขียว ระดับ Gold ตอกย้ำการเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ดอยคำ คว้ารางวัลอาคารสีเขียว ระดับ Gold ตอกย้ำการเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ด้วยการออกแบบและก่อสร้างสำนักงานจากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ...
การเปลี่ยนแปลงของฉลากสินค้า

การเปลี่ยนแปลงของฉลากสินค้า

ฉลากสินค้าจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร น้ำผลไม้ดอยคำยังคงคุณค่า และความอร่อยเหมือนเดิม เนื่องด้วย สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข มีการแก้ไขประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ...
งานแถลงข่าว “โครงการหลวง ครั้งที่ ๔๗”

งานแถลงข่าว “โครงการหลวง ครั้งที่ ๔๗”

ดอยคำขอเชิญทุกท่านพบกับงาน “โครงการหลวง ๔๗” โดยในปีนี้จัดขึ้นในแนวความคิด “THE MIRACLE OF ROYAL PROJECT” ภายในงานท่านจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย จากมูลนิธิโครงการหลวง ดอยคำ และร้านโครงการส่วนพระองค์ต่างๆ ...
งานแถลงข่าว "ดอยคำ โฉมใหม่ หัวใจเดิม"

งานแถลงข่าว “ดอยคำ โฉมใหม่ หัวใจเดิม”

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมด้วย คุณสรภัส สุตเธียรกุล (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ) แถลงข่าวในงาน ...
งานประกาศรางวัล Superior Taste Awards ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

งานประกาศรางวัล Superior Taste Awards ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

รางวัล Superior Taste Award ถือเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่องรสชาติอาหาร และเครื่องดื่ม จากการตัดสินของเชฟและผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม นานาชาติ (iTQi) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลก ...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย