6 มิ.ย.นี้ ดอยคำชวนร่วมงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว”

6 มิ.ย.นี้ ดอยคำชวนร่วมงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว”

6 มิ.ย.นี้ ดอยคำชวนร่วมงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว”

? ดอยคำ จับมือกับภาคี 14 หน่วยงาน
ตั้งเป้าหมายในการจัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธีเพื่อก้าวสู่โลกสีเขียวไปด้วยกัน

? ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565

? ณ ลานกิจกรรมพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน

? ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

? ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : สร้างโลกสีเขียว
ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจคลิก : https://bit.ly/3zkws8M

#สร้างโลกสีเขียว #แกะล้างเก็บ #ดอยคำ