“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ ฅนดอยคำประจำสำนักงานใหญ่ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้ทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงอีกด้วย

สำนักงานใหญ่: ทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี) และสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่: ทำบุญตักบาตร ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ลำห้วยแม่งอน และพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย: ทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าห้า พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สุสานหมู่บ้านป่าห้า

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร: ทำบุญตักบาตร ภายในโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดนางอย ร่วมกับชุมชุมในพื้นที่โดยโรงงานหลวงฯ