โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำสงฆ์ และสังฆทาน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ พร้อมด้วยชาวบ้านในชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ ได้แก่ หมู่บ้านทุ่งหลุก หมู่บ้านทุ่งเจริญ และบ้านใหม่หลวง ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำสงฆ์ และปัจจัยแด่พระสงฆ์ ณ วัดทุ่งจำลอง พร้อมทั้งเลี้ยงน้ำผลไม้ แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย นำโดย นางธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทานป่าซาง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าซาง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าซาง ผู้นำชุมชนในตำบลป่าซาง และสมาคมผู้สูงอายุ ตำบลป่าซาง ร่วมถวายเทียนพรรรษาที่ร่วมหล่อเทียนไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 พร้อมผ้าอาบน้ำสงฆ์ แด่พระสงฆ์ 7 รูป ณ วัดป่าห้า

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมกับชาวบ้านนางอย ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยได้อัญเชิญเทียนพระราชทาน จำนวน 1 คู่ นำถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดนางอย พร้อมนำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำสงฆ์ และสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ในวัดรอบโรงงานหลวงฯ ได้แก่ วัดคำแคน วัดป่าหนองบัว วัดศิริมังคละ และวัดโพนปลาโหล พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง “เข้าพรรษา เข้าหาธรรม”

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร