ฅนดอยคำ ร่วมรักษ์โลกในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ตลอดเดือนสิ่งแวดล้อมโลก

ฅนดอยคำ ร่วมรักษ์โลกในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ตลอดเดือนสิ่งแวดล้อมโลก

เพื่อสร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ดำเนินกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องในองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกิจกรรมด้วยการนำกล่อง แกะ ล้าง เก็บ มาแลกกระถางต้นไม้รักษ์โลกที่ผ่านการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) มาจากกล่องยูเอชทีที่ผ่านการ แกะ ล้าง เก็บ เนื่องในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ต่อเนื่องจากงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ 14 องค์กรด้วยกัน

 

สำหรับกิจกรรมนี้ มีเจ้าหน้าที่และพนักงานจาก สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี) โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ให้ความสนใจ นำกล่อง ยูเอชที ตราดอยคำ ที่ผ่านกระบวนการแกะ ล้าง เก็บ มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการสร้างการรับรู้เรื่องนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns) ข้อย่อยที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกันการลดปริมาณการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่

ผู้สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ได้ด้วยการนำกล่อง ยูเอชที ตราดอยคำ มาแลกรับส่วนลด หรือนำกล่อง ยูเอชที ยี่ห้อใดก็ได้ นำมาบริจาคได้ที่ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำทุกสาขา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Website: https://bit.ly/3OCLw6r

Facebook: https://bit.ly/3tUusR8

ศึกษาวิธี แกะ ล้าง เก็บ ได้ที่คลิก: https://www.youtube.com/watch?v=tifhIvu9uUA&t=2s