ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2564 “ดอยคำ”  ทำกิจกรรมความดี น้อมรำลึก ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม 2564 “ดอยคำ” ทำกิจกรรมความดี น้อมรำลึก ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

วันนี้ (3 ธันวาคม พ.ศ. 2564) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “5 ส ฅนดอยคำ เพื่อเรา-เพื่อชุมชน ปี 2564" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นวันคล้ายวันพระบรมรา ...
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เปิดให้บริการแล้ว

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เปิดให้บริการแล้ว

วันนี้ (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564) จ.เชียงใหม่ : พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เปิดบริการให้ทุกท่านเข้าชม โดยผู้ที่ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม สำหรับ พิพิธภัณฑ์โรงงา ...
ปี 2564 “ดอยคำ” ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ปี 2564 “ดอยคำ” ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

วานนี้ (1 ธันวาคม พ.ศ.2564) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฅนดอยคำ ได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2564 (TBCSD Annual Event 2021) : Vision 2050 ผ่านระบบ Online Event ซึ่งจัดโดย องค์กรธุ ...
"ดอยคำ" ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นำเสนอเรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)"

“ดอยคำ” ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นำเสนอเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย สำนักตรวจสอบภายใน นำเสนอเอกสารควบคุมภายในปี 2564 ฉบับที่ 2 เรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)" ชี้แจงพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอรัปชั ...
ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบยาฟ้าทะลายโจร และน้ำดื่มดอยคำ แทนความห่วงใย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบยาฟ้าทะลายโจร และน้ำดื่มดอยคำ แทนความห่วงใย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มอบยาฟ้าทะลายโจรสกัดแบบแคปซูล ซึ่งมีสารแอนโดรกราโฟไล ...
"กฐินดอยคำ 2564" ณ วัดซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

“กฐินดอยคำ 2564” ณ วัดซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

วันนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) : ที่ จ.บุรีรัมย์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม "กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564" ภายใต้ "โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน" ณ วัดซับสมบูรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โอกาสนี้ นายพิพัฒพงศ์ ...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย