News

ร้านดอยคำ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ร้านดอยคำ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ด้วยการออกแบบและก่อสร้างสำนักงานจากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ...
ดอยคำ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย  เปิดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายการรับซื้อผลผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย

ดอยคำ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย เปิดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายการรับซื้อผลผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย

ด้วยการออกแบบและก่อสร้างสำนักงานจากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ...
ดอยคำ ร่วมกับ a-chieve (อาชีฟ) จัดเทศกาลแนะแนวอาชีพให้กับเยาวชน เพื่อค้นหาอนาคตที่ใช่ ในงาน “ฟูมฟัก ฝัน เฟส 2018 โดย AFTERKLASS: อนาคตที่ใช่ต้อง Right Now”

ดอยคำ ร่วมกับ a-chieve (อาชีฟ) จัดเทศกาลแนะแนวอาชีพให้กับเยาวชน เพื่อค้นหาอนาคตที่ใช่ ในงาน “ฟูมฟัก ฝัน เฟส 2018 โดย AFTERKLASS: อนาคตที่ใช่ต้อง Right Now”

ด้วยการออกแบบและก่อสร้างสำนักงานจากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ...
“ดอยคำ” จับมือ ม.เชียงใหม่ และชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ผุดโครงการท่อส่งก๊าซไบโอมีเทนทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ

“ดอยคำ” จับมือ ม.เชียงใหม่ และชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ผุดโครงการท่อส่งก๊าซไบโอมีเทนทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ

ด้วยการออกแบบและก่อสร้างสำนักงานจากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ...
“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ด้วยการออกแบบและก่อสร้างสำนักงานจากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ...
“ดอยคำ” จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนา

“ดอยคำ” จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนา

วันนี้ (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร และสำนักงานใหญ่ ...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย