News

“ดอยคำ” จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนา

“ดอยคำ” จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนา

วันนี้ (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร และสำนักงานใหญ่ ...
“ดอยคำ” ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise : SE)

“ดอยคำ” ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise : SE)

วันนี้ (วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise : SE) ...
ดอยคำ บรรยายในหัวข้อ "ดอยคำ เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย" ให้แก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ดอยคำ บรรยายในหัวข้อ “ดอยคำ เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย” ให้แก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ดอยคำ เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย” ให้แก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ ...
ดอยคำร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง ๔๙ น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน”

ดอยคำร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง ๔๙ น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน”

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ...
ดอยคำ หนุนฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพในโครงการ U.S. College Sports Camp 2018

ดอยคำ หนุนฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพในโครงการ U.S. College Sports Camp 2018

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาววาสนา ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ U.S. College Sports Camp (USCC) และคณะผู้จัดโครงการเข้าพบ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหร จำกัด เพื่อมอบโล่ขอบคุณในการสนับสนุนยาวชนไทย ในโครงการ "U.S. College ...
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ได้ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) หมู่ ๔ ต.เต่างอย อ.เต่างอย ...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย