News

ดอยคำขอเชิญร่วมงาน THAIFEX - World of Food ASIA 2018

ดอยคำขอเชิญร่วมงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2018

ดอยคำขอเชิญร่วมงาน THAIFEX - World of Food ASIA 2018 เชิญสัมผัสสินค้าพรีเมียมจากดอยคำ พร้อมกิจกรรมสาธิตอาหารและเครื่องดื่ม ที่สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ ดอยคำ เพื่อนำไปใช้เป็นไอเดียในธุรกิจของท่าน และพบกับสินค้าคุณภาพ ตรา “ดอยคำ” และสินค้าในโครงการ ...
ดอยคำตอกย้ำผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกกับรางวัล Superior Taste Award 2018

ดอยคำตอกย้ำผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกกับรางวัล Superior Taste Award 2018

อีกหนึ่งความภูมิใจของ "ดอยคำ" แบรนด์ไทยกับความสำเร็จในเวทีระดับโลก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล Superior Taste Award จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม นานาชาติ (iTQi) เป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน โดยในปีพ.ศ ๒๕๖๑ ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงานหลวง ...
“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018”

“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018”

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้ารับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด หรือ Thailand's Most Admired Brand 2018 ในกลุ่มน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม ...
ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับสากล

ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับสากล

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในนามของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายราเมศ พรหมเย็น ...
ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันอาหาร ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน

ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันอาหาร ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน

วันนี้ (วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามบันทึกข้อตกลง[MOU] กับ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ...
Loading...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย