ข่าวประชาสัมพันธ์

“ดอยคำ” ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)”

“ดอยคำ” ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)”

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี) โดยมี ผู้ ...
ดอยคำ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ดอยคำ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมใจกันฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎีและการปฏิบัติตามขั้น ...
ดอยคำร่วมงานแถลงข่าวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566

ดอยคำร่วมงานแถลงข่าวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางสาวเพ็ญแข ฐิตะกาญจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจค้าปลีก ร่วมงานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เปี่ยมล ...
ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี (สายอีสาน) ประจำปี 2566

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี (สายอีสาน) ประจำปี 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร และโรงงานหลวงอาหารส ...
ดอยคำ บรรยายความรู้นักศึกษาปริญญาโท ม.มหิดล ในหัวข้อ “ดอยคำโมเดล”

ดอยคำ บรรยายความรู้นักศึกษาปริญญาโท ม.มหิดล ในหัวข้อ “ดอยคำโมเดล”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิคภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “ดอยคำโมเดล” เป็นกรณีศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ณ วิทยาลัยกา ...
เชิญร่วมสร้าง “คนดีรักษ์โลก” กับโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก 2567

เชิญร่วมสร้าง “คนดีรักษ์โลก” กับโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก 2567

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชวนส่งคลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ Pathway to Net Zero : Our Common Home (V1.0) ชิงเงินราง ...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย