ข่าวประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2564 ครบรอบก่อตั้ง 27 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

8 สิงหาคม 2564 ครบรอบก่อตั้ง 27 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เนื่องในวันครบรอบ 27 ปี การจัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กร ภาคธุรกิจที่ดำเนินการตามศาสตร์แห่งพระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒน ...
ฅนดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร จับมือ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ฅนดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร จับมือ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

(วานนี้) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 ฅนดอยคำ ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย ...
เกร็ดความรู้กฐิน ประจำปี 2564

เกร็ดความรู้กฐิน ประจำปี 2564

19883|https://www.doikham.co.th/wp-content/uploads/2021/08/เกล็ดความรู้-1-4-01-150x150.jpg,19885|https://www.doikham.co.th/wp-content/uploads/2021/08/เกล็ดความรู้-1-4-02-150x150.jpg,19887|https://www.doikham.co.th/wp-content/uploads/2021/08/เกล็ดความ ...
“ดอยคำ” ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

“ดอยคำ” ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดทำ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” มีวัตถุประสงค์พัฒนาวัดของชุมชน ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคที่ถูกสุขลักษณะ เป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจ และพื้นที่จัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชุมชน บริษัทฯ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจ ...
โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งของดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งของดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ฅนดอยคำ ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง พร้อมใจกันทำบุญตักบาตร และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉล ...
โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร มอบเตียงสนามเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สกลนคร

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร มอบเตียงสนามเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สกลนคร

19689|https://www.doikham.co.th/wp-content/uploads/2021/07/DK1-มอบเตียงสนาม-01.jpg|full เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัด ...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย