ข่าวประชาสัมพันธ์

ดอยคำ หนุนฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพในโครงการ U.S. College Sports Camp 2018

ดอยคำ หนุนฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพในโครงการ U.S. College Sports Camp 2018

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาววาสนา ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ U.S. College Sports Camp (USCC) และคณะผู้จัดโครงการเข้าพบ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหร จำกัด เพื่อมอบโ ...
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ได้ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) หมู่ ๔ ต.เต่างอย อ.เต่างอย ...
ดอยคำขอเชิญร่วมงาน THAIFEX - World of Food ASIA 2018

ดอยคำขอเชิญร่วมงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2018

ดอยคำขอเชิญร่วมงาน THAIFEX - World of Food ASIA 2018 เชิญสัมผัสสินค้าพรีเมียมจากดอยคำ พร้อมกิจกรรมสาธิตอาหารและเครื่องดื่ม ที่สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ ดอยคำ เพื่อนำไปใช้เป็นไอเดียในธุรกิจของท่าน และพบกับสินค้าคุณภาพ ตรา “ดอยคำ” และสินค้าในโครงการ ...
ดอยคำตอกย้ำผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกกับรางวัล Superior Taste Award 2018

ดอยคำตอกย้ำผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกกับรางวัล Superior Taste Award 2018

อีกหนึ่งความภูมิใจของ "ดอยคำ" แบรนด์ไทยกับความสำเร็จในเวทีระดับโลก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล Superior Taste Award จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม นานาชาติ (iTQi) เป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน โดยในปีพ.ศ ๒๕๖๑ ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงานหลวง ...
“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018”

“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018”

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้ารับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด หรือ Thailand's Most Admired Brand 2018 ในกลุ่มน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม ...

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย