ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์ดอยคำ ณ สสจ.สกลนคร

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์ดอยคำ ณ สสจ.สกลนคร
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานจาก โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดอยคำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความหวังที่จะให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็ว โดยมี นายกิตติศักดิ์ ไท้ทอง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 

สำหรับผลิตภัณฑ์ดอยคำ ประกอบด้วย น้ำมะเขือเทศ แคนตาลูปอบแห้ง ฝรั่งอบแห้ง มะม่วงอบแห้งแบบนุ่ม และน้ำดื่มดอยคำ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็น​ศูนย์​ป้องกัน​โควิด-​19  จังหวัดสกลนคร​ จะนำไปกระจายต่อให้กับโรงพยาบาล​ในอำเภอ​ หรือศูนย์​ป้องกัน​โควิด​ภายในจังหวัดสกลนคร ต่อไป