“ดอยคำ” น้อมใจทำบุญตักบาตร-ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

“ดอยคำ” น้อมใจทำบุญตักบาตร-ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดยผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 2 แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำประจำโรงงานหลวงฯ ที่ 3 ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ด้วย