ดอยคำ วางศิลาฤกษ์ “โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร” ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร

ดอยคำ วางศิลาฤกษ์ “โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร” ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร (คลังสินค้า) ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล

โดยปัจจุบัน โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) มีผลิตภัณฑ์เกษตรจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่การจัดเก็บเดิมไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร จะเป็นการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าแปรรูปทางการเกษตร โดยจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566