โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ยอดเยี่ยม

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ยอดเยี่ยม

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ดอยคำ เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล จาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ และการพัฒนาแนวทาง 10 Packages ปลอดภัย สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ มาเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานให้มีสุขภาพดี

โดยรางวัลที่ได้รับ เป็นรางวัลการันตีถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิต และการป้องกันโรคโควิด-19 ของฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงฯ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม