ดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระพันปีหลวง”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม 5 ส. ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศก์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนมัตถจรกถา” และร่วมวางพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย นำโดย นายสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ และนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน นายประจวบ เจริญพร ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอแม่จัน สถานีอนามัยพระราชทาน นางสมจิตร จาอิต๊ะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทานป่าซาง และผู้นำชุมชนในตำบลป่าซาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน และชาวบ้านนางอย ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรับฟ้งพระธรรมเทศนา เรื่อง “พระคุณของแม่ ยากแท้เปรียบปาน” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดวรกิจพัฒนาราม บ้านโพนปลาโหล และร่วมวางพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล