สัมมนา “ร้านครอบครัวดอยคำ” ประจำปี 2565

สัมมนา “ร้านครอบครัวดอยคำ” ประจำปี 2565

เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง “ดอยคำ” กับ “ร้านครอบครัวดอยคำ”

ฝ่ายร้านครอบครัวดอยคำ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดสัมมนาผู้ประกอบการร้านครอบครัวดอยคำ ประจำปี 2565 “Doi Kham Family Day 2022” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฅนดอยคำ ร้านครอบครัวดอยคำ จากทั่วประเทศ เข้าร่วม

โอกาสนี้ ดอยคำ ได้เผยถึงทิศทางตลาดน้ำผลไม้ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (CRM) รวมถึงกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ที่ร้านครอบครัวดอยคำ มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมร้านครอบครัวดอยคำ สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างดอยคำ ร้านครอบครัวดอยคำอย่างเป็นกันเอง รวมถึงร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเที่ยวชมหมู่บ้านคีรีวง แหล่งโอโซนชั้นดีของประเทศไทย

สำหรับร้านครอบครัวดอยคำ ปัจจุบันมีทั้งหมด 13 สาขาใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ
“ดอยคำ” พร้อมดูแล “ร้านครอบครัวดอยคำ” เหมือนคนในครอบครัว