ดอยคำ สนับสนุนการสร้างสรรค์นักธุรกิจยั่งยืนภายใต้ศาสตร์พระราชาใน โครงการพอแล้วดี The Creator

ดอยคำ สนับสนุนการสร้างสรรค์นักธุรกิจยั่งยืนภายใต้ศาสตร์พระราชาใน โครงการพอแล้วดี The Creator

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมงาน “สรุปผลงานโครงการพอแล้วดี ปี 2565  และแผนงานปี 2566” โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator เป็นผู้นำเสนอพร้อมบอกเล่าการเดินทางของโครงการฯ

โอกาสนี้ ดอยคำ ได้ส่งมอบกระถางต้นไม้รักษ์โลก ผลิตจากกล่อง UHT ที่ผ่านกระบวนการแกะ ล้าง เก็บ จำนวน 86 ชิ้น หนึ่งในผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่ง จากกิจกรรม "แกะ ล้าง เก็บ" ภายใต้โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตระหนักเรื่องการจัดการขยะจากกล่อง UHT ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

ภายในงานจะมี ตลาดนัดภายใต้คอนเซ็ปต์ 1+1= 3 “ยิ่งให้ยิ่งได้” นำเสนอการสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการออกร้านของนักธุรกิจ พอแล้วดี The Creator กว่า 30แบรนด์ยั่งยืน รวมถึงการสัมมนาที่ชวนคุยเรื่องการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ในหัวข้อ Sustainable Fashion, Sustainable Food และ Sustainable Tourism

สำหรับ พอแล้วดี The Creator เป็นโครงการที่ตั้งใจพัฒนานักธุรกิจไทย ภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคมและโลกแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดอยคำ พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพลักดันนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้สานต่อศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมควบคู่กันไปอย่างสมดุล

“ดอยคำ” ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ วัดเทพศิรินทราวาส

“ดอยคำ” ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ วัดเทพศิรินทราวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รีชนี ซึ่งสิ้นชีพิตักษัย เนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ชันษา 101 ปี

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดและช่วยพระราชกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งชันษา 96 ปี เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ทำให้ชาวไทยภูเขามีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ในการทรงงาน หม่อมเจ้าภีศเดช เสด็จไปทรงสำรวจพื้นที่ด้วยพระองค์เองอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย ทรงบุกป่าฝ่าดอยไปตามหมู่บ้านอันห่างไกล กระทั่งทรงคุ้นเคยกับชาวเขาเผ่าต่างๆ และทรงทุ่มเททำงานให้แก่โครงการหลวงมาอย่างยาวนาน จึงกล่าวได้ว่า หม่อมเจ้าภีศเดชทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาโครงการหลวงจนประสบความสำเร็จ

ดอยคำ ได้รับพระกรุณาจากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในการ ประทานรูปแบบเครื่องหมายการค้า ดอยคำ เมื่อปี พ.ศ. 2521 นับเป็นตราเครื่องหมายแรกของบริษัทฯ

ดอยคำ ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

“ดอยคำ” ศึกษาดูงาน องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (TQC Plus) ณ โรงพยาบาลพญาไท 2

“ดอยคำ” ศึกษาดูงาน องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (TQC Plus) ณ โรงพยาบาลพญาไท 2

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย คณะผู้บริหารพร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมใจกันมาศึกษาดูงานภายนอก ซึ่งจัดโดย ฝ่ายโครงการพิเศษ เพื่อให้ฅนดอยคำศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น Thailand Quality Class Plus : TQC Plus (People 2021) ณ โรงพยาบาลพญาไท 2

โอกาสนี้ นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายเส้นทางการบริหารงานเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ โดยฅนดอยคำได้แบ่งทีมเรียนรู้ระบบงานในองค์กรของโรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินสู่เป้าหมายการเป็น 1 ในองค์กรไทย ที่ได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ในปี พ.ศ.2567

สำหรับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) “ดอยคำ” มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาโดยตลอด โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมต่างๆ เตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (Disruption) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง และมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา เพื่อก้าวข้ามอุปสรรค พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : ที่ จ.บุรีรัมย์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2565 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน และปรับปรุงระบบสาธารนูปโภคให้แก่ วัดซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน โดยมี นางพิมพ์ลดา บุญลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มเกล้า เป็นผู้ถวายผ้ากฐิน

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

“ดอยคำ” ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญกฐินดอยคำในปี 2565 นี้

“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดนางอย จ.สกลนคร

“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดนางอย จ.สกลนคร

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : ที่ จ.สกลนคร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2565 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน และปรับปรุงระบบสาธารนูปโภคให้แก่ วัดนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน โดยมี นายชัยยศ วัชรอยู่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ถวายผ้ากฐิน

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

สำหรับ กิจกรรม “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2565 ของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ครั้งต่อไป

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยท่านสามารถบริจาคได้โดยการโอนเข้าบัญชี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 1693057638 หรือบริจาคผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และร้านดอยคำทุกสาขา

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีโปรดนำส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ให้ถูกต้องชัดเจน มายังอีเมล katin@doikham.co.th หรือกรอกข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ https://bit.ly/3TGOadO สามารถส่งตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดอยคำ ร่วมสัมมนา “Energy Security and Carbon Sequestration” รับฟังประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานระดับโลก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน

ดอยคำ ร่วมสัมมนา “Energy Security and Carbon Sequestration” รับฟังประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานระดับโลก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด องค์กรที่ให้ความสำคัญกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "Energy Security and Carbon Sequestration" ที่จัดขึ้นโดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลล่าสุดในระดับประเทศและระดับโลก เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เกิดสมดุลและสร้างความยั่งยืนให้โลก โดยมีตัวแทนฅนดอยคำ นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมด้วย นายปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจในเรื่องพลังงานเข้าร่วมงาน ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ

ภายในงานมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมนำเสนอประเด็นสำคัญระดับโลกและเทคโนโลยีที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อสะท้อนให้สาธารณชนได้เห็นถึงประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ควรตระหนักและมาร่วมมือกันแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป

ดอยคำ พร้อมร่วมขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาด ให้โลกของเราเติบโตยั่งยืน

รับชมภาพบรรยากาศงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ : https://bit.ly/3FxCRQZ

“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดป่าห้า จ.เชียงราย

“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดป่าห้า จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 : ที่ จ.เชียงราย บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2565 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน และปรับปรุงระบบสาธารนูปโภคให้แก่ วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน โดยมี นางพีรดา เสาร์แก้ว เป็นประธาน

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

สำหรับ กิจกรรม “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2565 ของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ครั้งต่อไป

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วัดนางอย จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยท่านสามารถบริจาคได้โดยการโอนเข้าบัญชี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 1693057638 หรือบริจาคผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และร้านดอยคำทุกสาขา

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีโปรดนำส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ให้ถูกต้องชัดเจน มายังอีเมล katin@doikham.co.th หรือกรอกข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ https://bit.ly/3TGOadO สามารถส่งตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

“ดอยคำ” ร่วมสู้ภัยน้ำท่วม ส่งมอบน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ จ.ลพบุรี

“ดอยคำ” ร่วมสู้ภัยน้ำท่วม ส่งมอบน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ จ.ลพบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบน้ำดื่มดอยคำ ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวนทั้งสิ้น 2,500 ขวด แก่ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ เพื่อนำเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สำหรับอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 7 ตำบล 32 หมู่บ้าน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน

“ดอยคำห่วงใย” พร้อมเป็นกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยน้ำท่วม

“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดทุ่งจำลอง จ.เชียงใหม่

“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดทุ่งจำลอง จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 : ที่ จ.เชียงใหม่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2565 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดทุ่งจำลอง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

สำหรับ กิจกรรม “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2565 ของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ครั้งต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วัดนางอย จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยท่านสามารถบริจาคได้โดยการโอนเข้าบัญชี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 1693057638 หรือบริจาคผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และร้านดอยคำทุกสาขา

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีโปรดนำส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ให้ถูกต้องชัดเจน มายังอีเมล katin@doikham.co.th

ดอยคำชวนคนไทยร่วมเป็นผู้ “ให้” นำรายได้จากการจำหน่ายกิฟต์เซ็ตผลิตภัณฑ์สมุนไพร สมทบมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อผู้ป่วยสูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

ดอยคำชวนคนไทยร่วมเป็นผู้ “ให้” นำรายได้จากการจำหน่ายกิฟต์เซ็ตผลิตภัณฑ์สมุนไพร สมทบมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อผู้ป่วยสูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดงาน “ดอยคำแชร์ริตี้” (DOI KHAM SHARITY) ร่วมมือกับพันธมิตร 7 องค์กร ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเนริโอ จำกัด และบริษัท แอซโทรนอส จำกัด เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ มาจัดจำหน่ายในพื้นที่ใจกลางเมืองให้คนไทยได้ร่วมสนับสนุนโครงการได้สะดวกยิ่งขึ้น ภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการ “จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ” นำเสนอเรื่องราวการแบ่งปันสิ่งดีๆ จากเกษตรกรไทย(ต้นน้ำ) สู่ผู้บริโภค(ปลายน้ำ) นอกจากนี้ ภายในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติ และเหล่าบรรดาแฟนคลับร่วมงานอย่างคับคั่ง จัดเต็มความสนุกบนเวที กับแบม-ปีติภัทร คูตระกูล พิธีกรชื่อดัง พร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ต้น-ธนษิต จตุรภุช รวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณหมอปิแอร์-สิระ กอไพศาล คุณหมอชื่อดังแห่งโลกโซเชียล ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน