ดอยคำ ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม 2566

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม 2566

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย

  • สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชุมชนบ้านยาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ต้น ณ ศูนย์เรียนรู้และลานอเนกประสงค์โรงงานหลวงฯ
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชุมชนบ้านป่าห้า ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 9 รูป ณ วัดป่าห้า (วัดเบญจพัฒนามงคล) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดป่าห้า และปลูกต้นไม้บริเวณธนาคารน้ำใต้ดินของหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่รอบโรงงานหลวงฯ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร