ดอยคำ แจกผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ สภากาชาดไทย

ดอยคำ แจกผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ สภากาชาดไทย

เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก WORLD BLOOD DONOR DAY บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  นำโดย นางสาววัลลภา ปรีชาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โครงการพิเศษ พร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสา  DOI KHAM GIVE AND TAKE บริการแจกผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ดอยคำ พร้อมให้ความรู้กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ  ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา