ดอยคำ ร่วมงานเสวนา “TBA Executive Talk” ภายใต้งาน PROPAK ASIA 2023

ดอยคำ ร่วมงานเสวนา “TBA Executive Talk” ภายใต้งาน PROPAK ASIA 2023

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะ “นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย” ร่วมงานเสวนา “TBA Executive Talk” ภายใต้งาน PROPAK ASIA 2023 ในหัวข้อ “Climate Change Action & Sustainability in the Beverage Industry” พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 ร่วมกับ คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ Chief Executive Officer บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และคุณกิติยา แสนทวีสุข Head of Sustainability บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด

โดยมี นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ด้านนวัตกรรมและการผลิต บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะ “เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย” เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยฅนดอยคำ และแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่างๆ ร่วมรับฟังงานเสวนาอย่างคับคั่ง ณ ห้องสัมมนา (NILE 2-3) ชั้น 2 ไบเทค บางนา