“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดอยคำอาสา ร่วมกับมูลนิธิบ้านดินไทย จัดกิจกรรม “เติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้” ทำสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้ภาพวาด เพื่อให้เข้าใจง่ายและสนุกในการเรียนรู้ ตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) รวมทั้งปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหาร

ดอยคำ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ดอยคำ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๙ น. ที่ผ่านมา นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสรภัส สุตเธียรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โรงงานหลวงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Food Smart Camp

งานประกาศรางวัล Superior Taste Awards ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

งานประกาศรางวัล Superior Taste Awards ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

รางวัล Superior Taste Award ถือเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่องรสชาติอาหาร และเครื่องดื่ม จากการตัดสินของเชฟและผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม นานาชาติ (iTQi) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลก

งานแถลงข่าว “ดอยคำ สร้างสังคมแห่งการให้ คืนกำไรสู่ผู้บริโภค”

งานแถลงข่าว “ดอยคำ สร้างสังคมแห่งการให้ คืนกำไรสู่ผู้บริโภค”

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยคุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) แถลงข่าวลดราคาสินค้าดอยคำ ในงาน “ดอยคำ สร้างสังคมแห่งการให้ คืนกำไรสู่ผู้บริโภค”

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างโรงงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร และเพื่อสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

“ดอยคำอาสา” ร่วมกับชุมชนบ้านยาง กิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓

“ดอยคำอาสา” ร่วมกับชุมชนบ้านยาง กิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดอยคำอาสา ร่วมกับชาวชุมชนบ้านยาง พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓ โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น แบบกึ่งถาวร จำนวน ๒๐ ตัว

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคน

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคน

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคนวันที่ ๑๙ –๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ โรงงงานหลวงฯ และชุมชนและการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม

กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจเต่างอย

กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจเต่างอย

กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจเต่างอย และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำร่วมกันในเขตชุมชน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ โรงงงานหลวงฯ และการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน